• Możesz cieszyć się życiem !!!

Witam serdecznie

     Nazywam się Piotr Ziuzia i stworzyłem Państwu skromny fizycznie lecz o ogromnych możliwościach oraz unikatowy w skali województwa gabinet o nazwie AKTIVMED. Dlaczego unikatowy ??? Unikatowy, ponieważ w swoim działaniu integruję medycynę manualną, akupunkturę i fizjoterapię, a głównym założeniem terapii jest globalne, całościowe postrzeganie człowieka.  Głównym celem diagnostyki i terapii jest odnalezienie i usunięcie pierwotnych przyczyn bólu i innych dolegliwości oraz problemów zdrowotnych zgłaszającego się Pacjenta. Celem jest również skuteczna i jak najszybsza pomoc.  Ból postrzegany jest przeze mnie jako sprzymierzeniec w pracy, ponieważ konkretna topografia bólu mówi np. jak struktura może ją generować. Ból jest zawsze objawem - nie chodzi oto aby likwidować objawy – należy likwidować przyczyny objawów.

     Życie bez bólu jest możliwe nie zależnie od wieku czy dysfunkcji. Potrzeba uruchomić tylko odpowiednie mechanizmy organizmu i pomóc mu zmobilizować jego własne siły do odzyskania pełni zdrowia. Mimo, że medycyna klasyczna, medycyna manualna, fizjoterapia dokonały wielkiego postępu, bóle kręgosłupa i inne dolegliwości wynikające z zaburzeń czynności narządu ruchu nadal dotyczą dużej części społeczeństwa. Na całym Świecie poszukiwano i poszukuje się skutecznych sposobów rozwiązywania powyższych problemów. Ja także dokonałem próby włączenia się w powyższy nurt. Przez lata praktyki i w trakcie licznych kursów, szkoleń, konferencji z zakresu medycyny manualnej, akupunktury i fizjoterapii zebrałem w tym temacie dużą ilość własnych doświadczeń.

Dlaczego Aktiv ?

     Powodów jest wiele. Głównym założeniem metod, koncepcji jakimi pracuje jest aktywny, dynamiczny system w badaniu, diagnozie i leczeniu zaburzeń czynności narządu ruchu oraz patologicznej aktywności tkankowej (np. TrPs – Trriger Points). Postrzegam zdrowie i funkcjonowanie organizmu człowieka jako jedną całość zwracając szczególną uwagę na dysbalans statyczny miednicy i dysbalans mięśniowo – powięziowy. Metody mojej pracy dostosowują procedury diagnostyczne i lecznicze do nieustannej aktywności i zmienności organizu. W reprezentowanej koncepcji terapii główną rolę odgrywa sfera parietalna tj. narząd ruchu, który ujmowany jest jako sfera integrująca osobowość.

      

  • Popraw swoje osiągi w sporcie
  •  Sprawność w okresie ciąży