ABC PACJENTA

1. WSKAZÓWKI PRZED PIERWSZĄ WIZYTĄ:

  • Załóż lub weź ze sobą wygodny, luźny strój i niekrępującą bieliznę;
  • Jeżeli jesteś po urazie, operacji i były wykonywane badania obrazowe i inne, nie zapomnij zabrać ze sobą dokumentacji medycznej (np. płyty CD - RTG, oraz opisy USG, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej oraz wypis ze szpitala itp.) , ułatwi to sprawne i dokładne przeprowadzenie badania;
  • Przypomnij sobie historię Twoich dolegliwości tzn. od kiedy jest problem, co mogło go wywołać – czynnik sprawczy, czy i jak ból zmieniał się w trakcie jego trwania, czy wcześniej miałeś inne lub podobne dolegliwości, które ruchy i czynności nasilają twój problem, a które go zmniejszają;
  • Odpowiedzi na powyższe pytania będą bardzo istotne w trakcie badania na pierwszej wizycie;
  • Jeżeli nie możesz dotrzeć na zabieg, zadzwoń, abyśmy mogli przesunąć wizytę;
  • Nie wymagam skierowania od lekarza;
  • Jeżeli są pytania lub wątpliwości - skontaktuj się ze mną telefonicznie, lub przez e-mail;

 

2. PRZYKŁAD STRATEGII LECZENIA W TERAPII MANUALNEJ:

Wywiad

Na pierwszej wizycie przeprowadzany jest szczegółowy wywiad oraz badanie fizjoterapeutyczne. Zebrane informację zapisywane są w karcie badania, która służy do planowania oraz monitorowania przebiegu procesu terapii. Dokumentacja jest przechowywana, dzięki czemu jest dostęp do historii choroby i terapii pacjenta, co umożliwia efektywne rozwiązywanie ewentualnych innych problemów w przyszłości.

Diagnostyka

Diagnostyka dostosowana jest do aktualnych potrzeb i problemu. Jest to przede wszystkim badanie funkcjonalne, ocena wizualna pacjenta itd. Następnie oceniana jest równowaga statyczna poprzez charakterystyczne punkty kostne i równowagę mięśniowo-powięziową. Dzięki temu wiadomo, które mięśnie dominują wzmożonym napięciem powodując asymetryczne ustawienie poszczególnych rejonów ciała, co prowadzi do przeciążeń i bólu w układzie mięśniowo-szkieletowym. Celem jest odnalezienie pierwotnej przyczyny zaburzenia oraz opracowanie strategii leczenia.

 

 

 

Strategia leczenia

Etap I - Pierwsza pomoc

Etap ten zależy w jakim stanie znajduję się pacjent – czy jest to stan ostry, podostry czy może przewlekły. W tym celu dostosowuje techniki w taki sposób aby były jak najskuteczniejsze i zarazem bezpieczne. Zazwyczaj stosuje techniki na tkanki bezpośrednio zaangażowane w problem z którym pacjent się zgłasza.

Etap II - Leczenie przyczynowe

Kiedy zostaną wyeliminowane dolegliwości bólowe bądź znacznie zostaną zmniejszone rozpoczynany jest etap leczenia przyczynowego. Jest to odpowiedni moment, aby zająć się pierwotną przyczyną, będącą źródłem wcześniejszych objawów i dolegliwości – w ten sposób zapobiegamy nawrotowi dolegliwości. Powyższy etap jest wyrazem całościowego (holistycznego) spojrzenia na Pacjenta, pozwala ustrzec Go przed kolejnymi problemami bólowymi.

Etap III – Trening, autoterapia

W powyższych dwóch etapach celem jest odzyskanie w możliwie maksymalny sposób bez bólowej pracy systemu mięśniowo-szkieletowego oraz poprawa balansu mięśniowo-powięziowego. Po zabiegu manualnym poprawiającym stan pacjenta zadawane jest sobie pytanie jak to utrzymać? Wdrażane są procedury zmierzające do przeprogramowania nieodpowiednich wzorców ruchowych, leżących u podstaw dolegliwości Pacjenta. Wprowadzane odpowiednie ćwiczenia, dobrane zawsze do indywidualnych potrzeb. Należy nadmienić, iż od pierwszej wizyty pacjent rozpoczyna samodzielne wykonywanie w domu odpowiednio dobranych ćwiczeń. Kompleksowe podejście do problemu przekłada się na jego trwałe rozwiązanie..